top of page
Search

Students competed in the 15th annual "Classica" Junior Pianists CompetitionAll of our students who competed in the 15th annual "Classica" Junior Pianists Competition on behalf of Orkhon KhaSu International School's Piano club won awards out of 350 participants.

Congratulations to: 4b Grade student Munkh-Uchral who won Special place and Bronze medal, 4b Grade student G.Irmuun who won "Talent" gold, 5b student O.Tsolmon "Talent" gold, 6b grade student M.Namuunaa who won Special place and Bronze medal, 6a student B.Munkhtsetseg who won the "Talent" gold medal. Since all the students who participated in the competition won medals, our beloved music teacher G.Tuyatsetseg was awarded as "The Best Teacher".


Өсвөрийн төгөлдөр хуурчдын "Классика" улсын 15-р уралдаанд Орхон ХаСү сургуулийн дэргэдэх төгөлдөр хуурын дугуйлангийн суралцагчид маань 350 гаруй суралцагчидтай өрсөлдөж бэлтгэгдсэн бүх суралцагчид маань шагналын эзэд боллоо.

Үүнд: 4б ангийн сурагч Мөнх-Учрал Тусгай байр Хүрэл медаль, 4б Ангийн сурагч Г.Ирмүүн "Авьяас" алт, 5б ангийн сурагч О.Цолмон "Авьяас" алт, 6б ангийн сурагч М.Намуунаа Тусгай байр Хүрэл медаль, 6а ангийн сурагч Б.Мөнхцэцэг "Авьяас" алтан медалиудын эзэд болж бүх хүүхэд нь медалын эзэд болсон тул удирдсан багш Г.Туяацэцэг "Шилдэг багш" өргөмжлөлөөр шагнагдлаа.

Latest news

bottom of page