top of page
Search

International Cuisines for Thanksgiving


​Thanksgiving day was organized to introduce specialty and meaning of this celebration and familiarize with international cuisines. Students from 6th to 12th grades have formed thirteen groups, and have prepared food from 13 countries. In addition, they have created pamphlets about their respective countries' culture and specialty regarding their food, and posted them up outside their classes.

Due to this activity, our students have furthered developed the friendly atmosphere and relations in the school.

Суралцагчдад “Талархал”-ын баярын онцлог, утга учрын талаар мэдлэг ойлголт өгөх, олон үндэстний хоолыг сурталчилан таниулах зорилгоор зохион байгуулсан энэхүү өдөрлөгт 6-12-р ангийн 13 бүлэг идэвхтэй оролцож, 13 орны хоолыг нэг дор бэлтгэн авчирч, тухайн орны хоолны онцлог, хооллох соёлын талаар зурагт хуудас хийж, ангийн гадаах самбартаа байрлууллаа.

Энэхүү үйл ажиллагаагаар анги хамт олны төдийгүй сургуулийн суралцагчдын дунд эерэг, таатай уур амьсгал бүрдэж, нөхөрсөг харилцаа нэмэгдэж байна.

Latest news

bottom of page