top of page
Search

Training for Biology teachers


Orkhon KhaSu, a Cambridge International school, biology teacher Munkhjargal.O organized theoretical training on educational core curriculum, advanced methodological issues of implementing learning guidelines and advanced topics on Biology for secondary school biology teachers of Umnugovi province.

Олон улсын Кембрижийн хөтөлбөртэй Орхон ХаСү дунд сургуулийн биологмйн багш О.Мөнхжаргал Өмнөговь аймгийн ЕБС-ийн биологийн багш нарт сургалтын цөм хөтөлбөр, суралцахуйн удирдамжийг хэрэгжүүлэх арга зүй болон биологийн зарим хүндэвтэр сэдвийн хүрээнд онолын сургалтыг зохион байгууллаа.

Latest news

bottom of page