top of page
Search

Teachers Studying English


Many studies have shown that there are clear advantages students of bilingual schools have compared to students from ordinary schools. At the same time, teachers of bilingual schools are required to be constantly improving themselves professionally and personally. One of them is mastery of the English language.

It's important to improve a teacher's English knowledge, even if they teach the national curriculum instead of an international curriculum, due to its importance for providing sources of knowledge which are limited in Mongolia. The English-speaking teacher walks alongside the world and constantly explores and develops the progress of their educational quality.

Henceforth, 90% of the teachers from our school attend regular English lessons on Saturdays. This year our teachers have been divided into three groups, and next year they're attempting to reach the levels required for the Common European Framework of Reference for Language's(CEFR) B1, B2, and C1. Utilizing the school holiday, our teachers have been studying English every day.

Good luck to our teachers!

Хос хэлний хөтөлбөртэй сургуулийн хүүхдийг энгийн сургуулийн хүүхэдтэй харьцуулахад олон давуу чанаруудтай байгааг маш олон судалгааны үр дүн тодорхой харуулж байгаа. Мөн үүнтэй зэрэгцээд хос хэлний хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг сургуулийн багш гэдэг хүн мэргэжлийн болон хувь хүн талаасаа тасралтгүй хөгжиж байх хэрэгцээ шаардлага маш өндөрт тавигддаг. Энэ хөгжлийн нэг нь англи хэлний мэдлэг юм.

Зөвхөн олон улсын хөтөлбөрийн хичээл заадаг ч гэлтгүй дан ганц үндэсний хөтөлбөрийн хичээл заадаг багш хүртэл англи хэлний мэдлэгээ сайжруулах нь манай улс шиг жижигхэн, мэдээллийн эх сурвалж маш бага орны хувьд асар их ач холбогдолтой юм. Англи хэлтэй багш дэлхийн хөгжилтэй хөл зэрэгцэн алхаж, байнга шинийг судалж, хэрэгжүүлснээр боловсролын чанарт ахиц дэвшил байнга гарсаар байх нь тодорхой.

Манай сургуулийн бүх багш нарын 90% нь Бямба гарагт англи хэлний хичээлд тогтмол хамрагддаг. Энэ жил багш нар маань 3 группэд хуваагдан хичээллэж байгаа бөгөөд ирэх жил Европийн холбооны англи хэлний стандартын (CEFR) В1, В2, C1 түвшинтэй болохоор шамдацгааж байна. Сурагчдын амралтыг ашиглаад багш нар маань өдөр бүр англи хэлний хичээлээ хийцгээж байна.

Багш нартаа амжилт хүсье!

Latest news

bottom of page