top of page
Search

Students Success in World History


The 6th-8th grade students of Orkhon Khasu, Cambridge School, are using “Discovering our past - a History of the World” text book of MC Graw Hill education, USA for the World History class. Our teacher and students compete students around the globe who are studying the same subject by using digital version of this text book. The results of the 1st section shows Anujin.D, 8b class, at the 1st place, Tavilan.Kh, 8b class, at the 5th place, Belgutei.B, 8b class, at the 7th place, Ankhilmaa.B, 8b class, at the 9th place, and Tsengun.A, 8b class, at the 9th place. As a result, 5 of our students placed in the top ten places among their peers from different countries. This is a notable achievement as this is the first year for our students to study the World History in English.

We wish all the success for our students to take the next sections of exams successfully.

Олон улсын хөтөлбөртэй Орхон ХаСү сургуулийн 6-8-р ангийн сурагчид дэлхийн түүхийн хичээлийнхээ хүрээнд Америкийн МС Grаw Hill education компаний "Discovering our past - a History of the World" сурах бичгийг судалдаг билээ. Багш, сурагчид маань энэхүү хичээлийн дижитал хувилбарын эрхийг ашигласнаар уг хичээлийг судалж байгаа дэлхийн өнцөг буланд байгаа хүүхдүүдтэй өрсөлдөх боломжтой болдог юм. Сурагчид маань энэхүү хичээлийн эхний бүлэг сэдвийнхээ хүрээнд бусад орны хүүхдүүдтэй өрсөлдсөнөөс 8б ангийн сурагч Д.Анужин 1-р байрт, 8б ангийн сурагч Х.Тавилан 5-р байрт, 8б ангийн сурагч Б.Бэлгүтэй 7-р байрт, 8б ангийн сурагч Б.Анхилмаа 8-р байрт, 8б ангийн сурагч А.Цэнгүн 9-р байрт тус тус орсноор 5 сурагч эхний 10-р байрт орлоо. Эхний жил дэлхийн түүхийн хичээлийн бүх агуулгаа англи хэл дээр судалж байгаа гэхэд энэ нь манай сурагчдын хувьд чамлахааргүй амжилт юм.

Нийт сурагчдадаа дараагийн бүлэг сэдвүүдийнхээ тестийг амжилттай өгөхийг хүсье.

Latest news

bottom of page