top of page
Search

Advertisement project of the 5th graders


The fifth grade students have organized Seabuckthorn advertisement by doing market research under “Advertisement” topic of the Mongolian language class.

Students introduced the information and advertisement they have prepared on Seabuckthorn to the 1st-4th grade students. Audiences have enjoyed their presentation.

5аб ангийн сурагчид монгол хэлний хичээлээр “Зар сурталчилгаа” сэдвийн хүрээнд чацаргана жимсний талаар судалгаа хийж, сурталчлах ажил зохион байгууллаа.

Сурагчид өөрсдийн бэлдсэн чацаргана жимсний талаарх мэдээлэл, сурталчилгаагаа танилцуулж 1-4-р ангийн дүү нартаа амталгаа хийсэн нь суралцагчдад их таалагдлаа.

Latest news

bottom of page