top of page
Search

Cambridge IGCSE Certificate Award Ceremony


Junior students of 11a class have studied Cambridge IGCSE curriculum between 2015-2017 academic years and took certification exams between April and June this year.

Students have been awarded their International General Certificate of Secondary Education from Cambridge at today’s awarding ceremony.

The academic years of 2015-2017 mark the beginning of achieving new goals through new experience for our teachers, students and the school.

Congratulations everyone, for taking up the challenge!

11а ангийн суралцагчид маань олон улсын Кембрижийн хөтөлбөрийн IGCSE хөтөлбөрийг 2015-2017 оны хичээлийн жилүүдэд судлан, өнгөрсөн 4-6-р саруудад шалгалтуудаа өгсөн билээ.


Тэдний албан ёсны сертификат Кембрижээс ирж, суралцагчид маань олон улсын суурь боловсролын сертификатаа хүлээн авах ёслолын арга хэмжээг зохион байгуулав.


2015-2017 оны хичээлийн жил багш, суралцагчид болон сургуулийн хувьд шинэ зорилгоо биелүүлж, шинэ арга барил хуримтлуулах их амжилтын гарааны жилүүд байсан бөгөөд энэ хугацааг хамтдаа туулсан анхдагчдадаа баярлалаа.

Latest news

bottom of page