top of page
Search

Teachers attended in professional development program in Erlian City


Orkon KhaSu International School's Elementary teacher E.Serjmaa and Librarian U.Tsolmotsetseg attended "Mongolian Traditional Script" professional development program organized by Erlian City International University, Inner Mongolian University of Education. During this program, they visited various Erlian city Mongolian secondary and primary schools, Hohhot city pre-schools in order to expand their knowledge about teaching Mongolian Script.


"ОРХОН ХАСҮ" олон улсын дунд сургуулийн бага боловсролын багш Э.Сэржмаа, номын санч Ө.Цолмонцэцэг нар ӨМБИС -ийн харьяа Эрээн Хотын Олон Улсын Дээд Сургуулийн санаачлагаар зохион байгуулсан "Уламжлалт монгол бичиг" -ийн мэргэжлийн сургалтад хамрагдлаа. Уг сургалтаар Эрээн хотын Монгол үндэсний бага, дунд сургууль, Хөх хотын Монгол үндэсний цэцэрлэг зэрэг байгууллагуудаар зочилж багш нарын монгол бичиг заах арга, туршлагатай танилцлаа.

Comments


Latest news

bottom of page