top of page
Search

Students have participated in the first Cambridge International College Fair


Our teachers and students have participated in the first Cambridge International College Fair organized in Mongolia by the Cambridge East Asia center on September 27th, 2019. During the fair, seven universities from China made their introductions. Our students have realized the potential of their bright future at this event.

The following schools have made their introduction

1. International Business School, Beijing Foreign Studies University 2. Northwestern Polytechnical University 3. The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen 4. University of International Business and Economics /UIBE/ 5. Xi’an Jiaotong-Liverpool University /XJTLU/ 6. Duke Kunshan University 7. Business School, Renmin University of China


2019 оны 9 дүгээр сарын 27-ны өдөр Кембрижийн Зүүн Ази дахь төвөөс монгол улсад анх удаа зохион байгуулсан Кембрижийн Олон Улсын Коллеж танилцуулах өдөрлөгт манай сургуулийн багш суралцагчид оролцлоо.

Тус өдөрлөгөөр Хятад улсын нийт 7 их сургууль танилцуулга хийж суралцагчдад маань ямар их боломж байгааг мөн тэдний ирээдүй ямар их өрсөлдөхүйц бас гэрэлтэй байгааг мэдрүүлсэн сайхан арга хэмжээ боллоо.

Танилцуулга хийсэн их сургуулиудыг дурдвал:

1. International Business School, Beijing Foreign Studies University 2. Northwestern Polytechnical University 3. The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen 4. University of International Business and Economics /UIBE/ 5. Xi’an Jiaotong-Liverpool University /XJTLU/ 6. Duke Kunshan University 7. Business School, Renmin University of China

Opmerkingen


Latest news

bottom of page