top of page
Search

6a New Year’s red packet making class


6a新年红包制作 汉语老师带领学生们制作了新年红包,下课后孩子们纷纷表示,自己也想收到红包。 中国的新年,长辈会给自己的孩子“红包”作为礼物,表达自己对他们的关爱与祝福。孩子们都非常喜欢收到红包,因为里面有不少的钱呢,这些钱我们叫“压岁钱”,它祈祷着新的一年能拥有更多的幸运和财富。收到红包时我们会说“恭喜发财”祝福对方。


6a New Year’s red packet making class Our Chinese language teacher Guilin taught the students how to make New Year’s red packet. After the class, the students mentioned their interest to receive red packets for next year’s “Tsagaan Sar”. During the Chinese New Year, the elders will give their grand-children a "red packet" as a gift to express their love and blessing to them. The children are very fond of receiving the red envelope because a red packet usually contains a lot of money. Chinese people call it "the lucky money". When children receive the red packet, they will say "May you have a prosperous New Year" to bless each other.


Хятад хэлний багш Guilin Хятадын шинэ жилтэй холбогдуулан суралцагчдад хэрхэн Улаан Дугтуй хийхийг зааж өглөө. Хичээлийн дараа хүүхэд бүр дараа жилийн цагаан сараар Улаан Дугтуй авах хүсэлтэй байгаагаа дурдсан юм. Хятадын шинэ жилээр ахмад настангууд энэхүү “Улаан дугтуй”-г өөрсдийн хайрын билэг тэмдэг болгон ач, зээ нартаа өгдөг бөгөөд энэхүү улаан дугтуйн дотор ихэвчлэн мөнгө байдаг учраас хүүхдүүд баяртайгаар хүлээж авдаг байна. Хятадын ард иргэд энэхүү мөнгийг “Азын мөнгө” гэж мөн дууддаг. Дугтуйг өгөх, авах үед хоёр тал “Аятай таатай, амжилтаар дүүрэн жил байх болтугай” хэмээн нэг нэгнээ ерөөдөг байна.

Comments


Latest news

bottom of page