top of page
Search

The first “Movie Night” was successfully organized


“Movie Night” initiated by our “Student Council” at Orkhon KhaSu International School successfully premiered its very first movie on 16th of November, 2018 among 20 students from 8th to 12th grade.

Through this Movie Night, we were able to develop our students’ ability to freely exchange ideas and express oneself using English language. In addition, juniors get to know their seniors and became friends.

After watching “Everything Everything”, students exchanged their opinions about the movie.

The Movie Night premiered from 16:00 pm to 18:00 pm. Hence, in order to maintain students’ safety, we sent out “parental consent” to every student and successfully sent students off to their parents. We are planning to hold Movie Night every 21 days. The next Movie Night will be held on 7th of December.

Кембрижийн олон улсын хөтөлбөртэй Орхон ХаСү сургуулийн “Суралцагчдын өөрөө удирдах зөвлөл”-ийн санаачлан хэрэгжүүлсэн “Movie Night” өдөрлөг 2018.11.16 өдөр ахлах, дунд ангийн 20 суралцагчдын дунд амжилттай явагдаж өнгөрлөө.

Энэхүү кино өдөрлөгөөр дамжуулан бид суралцагчдынхаа бусадтай нээлттэй харилцах, англи хэлний чадваруудыг дээшлүүлэхийг зорьж байгаа юм. Мөн энэхүү өдөрлөгөөр ахлах болон дунд ангийн суралцагчид бие биентэйгээ танилцаж, найз нөхдийнхөө хүрээг тэлж байгаа юм.

Энэ удаа суралцагчид “Everything everything” хэмээх кино үзсэн ба зөвхөн кино үзэхээс гадна бид киногоо үзсэнийхээ дараа хоорондоо санал бодлоо солилцож дотно яриа өрнүүлэв.

Кино өдөрлөг маань хичээл тарсны дараа 16:00-18:00 цагын хооронд болсон ба бид суралцагчдын аюулгүй байдалд хяналт тавих үүднээс өдөрлөгт оролцох суралцагчдын эцэг эх, асран хамгалагчдад “зөвшөөрөх хуудас” илгээж хамтран ажилласан ба тарах үеэр суралцагчдыг эцэг эх, асран хамгаалагчдад нь хүлээлгэн өглөө. Кино өдөрлөг 21 хоног тутамд 1 удаа зохион байгуулагдах учир дараагийн өдөрлөг 2018.12.07 өдөр зохион байгуулагдах төлөвлөгөөтэй байна.

Latest news

bottom of page