top of page
Search

Students and teachers visit to SIAS University


Orkhon Khasu International school students visited our partner university “SIAS International University” for 3 days. During these days students not only went sightseeing around the campus but also promoted Mongolian culture along with our graduates who are currently studying at SIAS.

Олон улсын Кембрижийн хөтөлбөртэй Орхон ХаСү сургуулийн ахлах ангийн сурагчид сургуультайгаа хамтын ажиллагаатай “SIAS International University” их сургууль дээр 3 өдөр зочиллоо. Тус өдрүүдэд сурагчид маань тус сургуулийн орчинтой танилцахаас гадна өмнөх жилүүдийн төгсөгчидтэй хамтран Mонгол орноо гадаадын сурагчидад таниуллаа.

Latest news

bottom of page