top of page
Search

Lecture was organized


Director of the "Policy" training center, Erdenegerel.N, gave an interesting lecture to the 9th to 12th graders about "Ambitions and dreams and how consistent we must be to achieve our goals."

“Полиси” сургалтын төвийн захирал, лектор Н.Эрдэнэгэрэл 9-12 дугаар ангийн суралцагчдад “Зорилго, хүсэл мөрөөдлийн мөн чанар, түүнд хүрэхийн тулд хэрхэн тууштай байх вэ?” сэдвээр сонирхолтой яриа өрнүүллээ.

Latest news

bottom of page