top of page
Search

Oath Swearing Ceremony


Orkhon Khasu school experienced its "Oath Swearing Ceremony" with the following:

1. Student Council -"Your Trust-Our Involvement- Combined Strength" 2. Atigdaakhai Club - "Green Lights for a Green World" 3. Willful Club - "Through the Path of Bright Knowledge, We'll Create our Bright Society"

42 students of these clubs dedicated their “Right to Participate in Society” to the rest of their fellow students.

“Орхон Хасү” дунд сургуулийн суралцагчдын дундах Хүүхдийн оролцооны байгууллагуудын нээлт буюу “Тангараг өргөх ёслол” болж өнгөрлөө. Үүнд :

1. Сурагчдын зөвлөл -“Таны итгэл-Бидний оролцоо- хамтын хүч” 2. Атигдаахай клуб – “Ногоон ертөнцийг төлөө ногоон гэрлээр” 3. Willful клуб – “Гэрэлт эрдмийн мөрөөр Гэгээлэг нийгмийн бид бүтээнэ”

уриатайгаар тус тусын тангараг өргөн 42 сурагч бусад суралцагчидаа төлөөлөн “Нийгмийн амьдралд оролцох эрх”-ээ ёс төртэйгээр биелүүллээ.

Latest news

bottom of page