top of page
Search

Germany SES's expert worked at Orkhon Khasu


Thomas Heering, an expert of Germany SES organization has worked for Orkhon Khasu from September 3rd to the 23rd. He has been successfully advising our science teachers. He has been giving constructive feedback on methods of teaching to our teachers and even co-taught physics. During this period, he has been meeting up with all the science teachers two times a week to give them suggestions for improving the efficiency of classes, information retention of the students, and student centered teaching.

Олон улсын Кембрижийн хөтөлбөртэй “Орхон ХаСү” сургууль дээр 9 сарын 3-наас 23-ны хооронд Германы ахмад мэргэжилтний холбооны зөвлөх багш Thomas Heering ажиллаж, байгалийн ухааны багш нарт зөвлөн туслах үйлчилгээг амжилттай үзүүллээ. Тэрээр хими, биологи, физикийн хичээлүүдэд тогтмол сууж, сургалтын үйл явцтай танилцан, багш бүрийн хичээл удирдан явуулж буй арга зүйг ажиглаж, тэдэнд арга зүй, үйл ажиллагаагаа сайжруулах зөвлөгөөг өгөхөөс гадна физикийн хичээлийг хамтран заалаа. Мөн энэ хугацаанд байгалийн ухааны бүх багш нартай долоо хоног бүр 2 удаа уулзалт хийж, хичээлийг хэрхэн үр дүнтэй явуулах, суралцагчдаар мэдлэг бүтээлгэх арга зүйг хэрхэн сайжруулж, суралцагч төвтэй сургалтыг удирдан зохион байгуулах талаар олон сайхан зөвлөгөө өглөө.

Latest news

bottom of page