top of page
Search

Teachers Training


Education Researcher Bayanzul held a productive lecture on “Time Management” for the teachers of Orkhon Khasu international school, during which she discussed their ideas on personal and organizational success, reminded them of the progressional goals needed for those, and motivated them for changes to achieve that.

In addition, international financial expert Dashdorj dedicated the lecture on the topic of "What’s crypto currency? And understanding its underlying technology" for our teachers. Due to this, our teachers have gained a finer understanding of cryptocurrency, and it contributes to their knowledge about modern technology and information.

Олон улсын хөтөлбөртэй Орхон ХаСү сургуулийн нийт багш нарт зориулж "Цагийн менежмент" сэдвээр боловсрол судлаач Г.Баянзул сургалт зохион байгуулж, багш нартай санал бодлоо солилцсон нь хувь хүний болон байгууллагын амжилт, түүнд хүрэх хөгжлийн зорилгыг сануулан, түүндээ шинэчлэл өөрчлөлт хийх санаа сэдлийг өгсөн үр дүнтэй сургалт боллоо.

Мөн багш нарт зориулж олон улсын санхүүч Я.Дашдорж "Цахим мөнгө гэж юу вэ? Түүний технологийн үндсэн зарчмыг ойлгох" сэдвийн дор сургалт зохион байгууллаа. Уг сургалтын үр дүнд багш нар сүүлийн үед түрэн гарч ирээд байгаа цахим мөнгөний талаар баттай сайн ойлголттой болж, цаг үеийн технологи, мэдээлэлтэйгээ хөл нийлүүлэн алхах боломжоо тодорхой хэмжээнд ахиулсан зүйл боллоо.

Latest news

bottom of page