top of page
Search

We hold the first parents' meeting for 2017-2018 academic year


On the 7th, 8th, 9th and 10th of November 2017 Orkhon Khasu, Cambridge International School, held the first Parent Meeting of the academic year. 60% of all parents attended the meeting.

A HUGE THANK YOU TO THOSE PARENTS WHO ATTENDED THE PARENT MEETING.

Bayanjargal.L and Bayanzul.G, members of school administration, gave presentations about Cambridge International programmes and qualifications, benefits of Cambridge for parents, students and schools, advantages of bilingual school in this meeting.

Uugantsetseg.B, executive director of National Psychology Center, spoke on the topic of “Parenting is the best job” for 4 different parent’s group depending on their children’s ages.

Олон улсын Кембрижийн хөтөлбөртэй Орхон ХаСү дунд сургууль нь 2017 оны 11 сарын 7,8,9,10-ны өдрүүдэд энэ хичээлийн жилийн анхны эцэг эхийн уулзалтаа зохион байгуулж, нийт эцэг эхчүүдийн 60% хүрэлцэн ирлээ.

УГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ЦАГ ЗАВАА ГАРГАН ИРСЭН НИЙТ ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДДЭЭ МАШ ИХ ТАЛАРХАЖ БАЙГААГАА ИЛЭРХИЙЛЭЕ.

Энэ удаагийн уулзалтаар сургуулийн удирдлагын зүгээс Л.Баянжаргал, Г.Баянзул нар олон улсын Кембрижийн хөтөлбөрийн танилцуулга, Кембрижийн хөтөлбөрийн эцэг эх, сурагч, сургуульд үзүүлж буй боломжууд, хос хэлний хөтөлбөртэй сургуулийн ашиг тусын талаар илтгэлүүд тавилаа.

Мөн Сэтгэл Судлалын Үндэсний Төвийн гүйцэтгэх захирал Б.Ууганцэцэг уригдан ирж “Эцэг эх байх нь хамгийн сайхан мэргэжил” сэдэвт лекцийг хүүхэд бүрийн насны онцлогоос нь хамааруулж 4 өөр бүлэгт хуваан эцэг эхчүүдэд сонсголоо.

Latest news

bottom of page