top of page
Search

Students lead the “Student Safety” competition


The 2nd stage of “Student Safety” competition instigated by Khan Uul District’s citizen’s council among the district secondary schools with purpose of crime prevention has been organized.

In the middle school category, 16 teams from the district competed using legal information and 5 teams advanced to the final level. Orkhon Khasu’s “We can do” team has won the 1st place and advanced to the final.

In the high school category, Orkhon Khasu’s “Darkness” team successfully ranked at 8th place among the 16 competing teams.

The final, third stage of “Student Safety” competition will be held at Buyant Ukhaa sport complex on December 4th, 2017.

Let’s cheer for our own “We can do” team.

Хан-Уул дүүргийн ИТХ- аас Дүүргийн ЕБС-иудын дунд зохион байгуулж буй гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “Сурагчдын аюулгүй байдал” сэдэвт АСК тэмцээний 2-р шатны тэмцээн дүүргийн сургуулиудын хооронд зохион явагдлаа.

Дунд ангийн шалгаруулалтанд дүүргийн нийт 16 баг хууль эрх зүйн мэдлэг мэдээллээр хоорондоо өрсөлдөж, шилдэг 5 баг эцсийн шатны шалгаруулалтанд тунаж үлдсэнээс Орхон ХаСү сургуулийн дунд ангийн “We can do” баг 1-р байрт шалгарч, эцсийн шатны шалгаруулалтанд оролцох боллоо.

Мөн ахлах ангийн ангиллын тэмцээнд 16 баг оролцсоноос манай сургуулийн ахлах ангийн “Darkness” баг 8-р байранд шалгарч, амжилттай оролцлоо.

“Сурагчийн аюулгүй байдал” АСК тэмцээний III шатны шалгаруулалт 2017 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр “Буянт-Ухаа” спорт цогцолборт зохион байгуулагдана.

Эцсийн шалгаруулалтанд оролцох “We can do” багийнхандаа амжилт хүсье.

Latest news

bottom of page