top of page
Search

Кембрижийн IGCSE хөтөлбөрийн сертефикат гардуулах ёслол


11а ангийн суралцагчид маань олон улсын Кембрижийн хөтөлбөрийн IGCSE хөтөлбөрийг 2015-2017 оны хичээлийн жилүүдэд судлан, өнгөрсөн 4-6-р саруудад шалгалтуудаа өгсөн билээ.

Тэдний албан ёсны сертификат Кембрижээс ирж, суралцагчид маань олон улсын суурь боловсролын сертификатаа хүлээн авах ёслолын арга хэмжээг зохион байгуулав.

2015-2017 оны хичээлийн жил багш, суралцагчид болон сургуулийн хувьд шинэ зорилгоо биелүүлж, шинэ арга барил хуримтлуулах их амжилтын гарааны жилүүд байсан бөгөөд энэ хугацааг хамтдаа туулсан анхдагчдадаа баярлалаа.


Latest news

bottom of page