Search

Сурагчид үндэсни түүхэн жүжгүүдээс үзэж сонирхлоо


2017 оны 10-р сарын 21, 29-ний өдрүүдэд 5-12-р ангийн суралцагчид маань Улсын Драмын Эрдмийн Театрт зочилж, 5-8-р ангийнхан "Үндэсний түүхэн жүжг