top of page
Search

Teachers have attended Cambridge IGCSE extension course.


Orkhon Khasu, Cambridge International School, teachers of English, Geography and Business studies have attended Cambridge IGCSE extension course organized by Cambridge Teacher Development Training Center in Beijing from September 20th to 24th.

This training was organized at Beijing Royal International School. Prerequisite for teachers is to have attended Introductory Training and/or have been teaching Cambridge programmes and qualifications for at least one year. Our teachers attended the introductory training in 2015 and have been teaching IGCSE for two years.

Олон улсын Кембрижийн хөтөлбөртэй Орхон ХаСү дунд сургуулийн англи хэл, газарзүй, бизнес судлалын багш нар 2017 оны 9 сарын 20-ноос 24-ний хооронд Бээжин хотноо Кембрижийн багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулсан Cambridge IGCSE хөтөлбөрийн ахисан шатны сургалтанд хамрагдлаа.


Тус сургалт нь "Beijing Royal International School" олон улсын дунд сургууль дээр зохион байгуулагдсан бөгөөд сургалт нь Кембрижийн IGCSE хөтөлбөрийг хамгийн багадаа 1 жил заасан, мөн анхан шатны мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан багш нарт зориулагдсан байдаг. Манай багш нар маань 2015 онд анхан шатны сургалтанд хамрагдсанаас хойш 2 жилийн турш IGCSE хөтөлбөр заасан юм.

Latest news

bottom of page