top of page
Search

Meeting with our graduate students at SIAS international university


Orkhon Khasu, Cambridge International School, delegates are paying visit to SIAS international university for three days. During the visit, partners are discussing different potentials of cooperation. Orkhon Khasu graduates study at SIAS's English undergraduate programs on 100% scholarship and learn Chinese language for two years. Our teachers are excited to see their former students exclaiming that they are studying at an extraordinary place.

Олон улсын хөтөлбөртэй Орхон ХаСү дунд сургуулийн төлөөлөгчид хамтарч ажилладаг SIAS олон улсын их сургууль дээр 3 өдрийн айлчлал хийж байна. Тус айлчлалын хүрээнд хамтын ажиллагааны өөр өөр боломжуудын талаар ярилцах юм. Төгсөгчид маань SIAS олон улсын их сургуульд 100% тэтгэлэгтэйгээр англи хэл дээр бакалаврт суралцахаас гадна 2 жил хятад хэлийг давхар судлан үздэг юм. Бид чинь маш гоё газар амьдарч байгаа биз дээ гэсээр бөөн аз жаргалтай угтсан төгсөгчдөө хараад маш их баярласан хэмээн багш нар маань ярьж байна.

Latest news

bottom of page