top of page
Search

UN in Mongolia compliments Orkhon Khasu


United Nations in Mongolia complimented Orkhon KhaSu, Cambridge International School teachers and students for supporting Sustainable Development goals public mobilization campaign and awarded recognition certificate. Our students have participated in the event.

In 2020, we will continue to work with the United Nations In Mongolia and participate its events.


2019 онд олон улсын Кембрижийн хөтөлбөртэй Орхон Хасү сургуулийг Монгол улс дахь НҮБ-ын газраас Тогтвортой хөгжлийн зорилтыг дэмжигч сургуулиар шалгаруулж өргөмжлөл гардуулсан бөгөөд уг арга хэмжээнд манай сургуулийн суралцагчид оролцлоо.

2020 онд бид бүхэн Монгол дахь НҮБ-тай үргэлжлүүлэн хамтран ажиллаж, олон сайхан арга хэмжээнд оролцох болно оо.

Latest news

bottom of page