top of page
Search

“1-MINUTE STANDING WITH MASK” campaign was ran


On the occasion of World AIDS day, designated on 1 December, Orkhon KhaSu students ran the “1-MINUTE STANDING WITH MASK” campaign dedicated for their peers suffering from this disease.


Дэлхийн “ДОХ-той тэмцэх өдөр буюу 12 сарын 1-ний өдрийг тохиолдуулан Орхон Хасү сургуулийн суралцагчид дэлхий дээр энэхүү өвчнөөр нас барж буй үе тэнгийнхнийхээ төлөө “МАСКТАЙ 1 МИНУТЫН ЗОГСОЛТ” аяныг өрнүүллээ.

Latest news

bottom of page