top of page
Search

Delegates of Missouri State University paid visit


Orkhon Khasu, Cambridge school, has received delegates of Missouri State University. During the visit, Ms. Bayanjargal Lkhagvasuren, principal of Orkhon School and Dr. Jane Robison, Director of English Language Institute of Missouri State University have agreed to implement following activities.

- Graduates of Orkhon Khasu receives 40% scholarship at Missouri State University. - Orkhon Khasu faculty participates English language training at English Language Institute of Missouri State University - Missouri State University sends English teachers with master degree to teach at Orkhon Khasu. - Orkhon Khasu students from 6th-12th grades participate the summer program, Global Leadership Academy at Missouri State University for three weeks

Олон улсын Кембрижийн хөтөлбөртэй Орхон ХаСү дунд сургууль дээр Миссүри мужийн их сургуулийн төлөөлөгчид айлчиллаа. Айлчлалын хүрээнд Орхон ХаСү сургуулийн захирал Л. Баянжаргал, Миссүри мужийн их сургуулийн англи хэлний институтийн захирал Jane Robison нар дараах хамтын ажиллагааг эхлүүлэх тохиролцоог хийлээ.

Үүнд

- Орхон ХаСү сургуулийн төгсөгчдийг Миссүри мужийн их сургуульд 40 хувийн тэтгэлэгтэй суралцуулах - Орхон ХаСү сургуулийн багш нарын англи хэлний мэдлэгийг Миссүри их сургуулийн англи хэлний институтэд дээшлүүлэх - Миссүри их сургуулийн зүгээс магистрын зэрэгтэй англи хэлний багш нарыг Орхон ХаСү сургуульд англи хэлний багшаар ажиллуулах - Орхон Хасү сургуулийн 6-12-р ангийн суралцагчдыг Миссүри их сургууль дээр 3 долоо хоногийн хугацаанд "Global Leadership Academy" зуны хөтөлбөрт хамруулах

Latest news

bottom of page