top of page
Search

Ph.d Terese Dederichs has co-worked with our teachers


German citizen, doctor of linguistic studies, and German SES's expert Terese Dederichs has visited our school. She stays here ‪from September 18th to October 10th.‬ During her stay, she has advised our English teachers and has co-worked with them. She has observed every teacher’s lesson and gave advice to their teaching methods. Moreover, she has been planning weekly seminars for English teachers, and this week's seminar's topic was on improving the grammar skills of students through English songs. Next week's seminar will be on the ways to improve English pronunciation of students.

Герман улсын иргэн, хэл шинжлэлийн ухааны доктор, Германы ахмад мэргэжилтний холбооны зөвлөх багш Terese Dederichs олон улсын Кембрижийн хөтөлбөртэй Орхон ХаСү сургууль дээр 9 сарын 18-наас 10 сарын 10-ны хооронд урилгаар зочилж, англи хэлний багш нарт зөвлөн тусалж, хамтран ажиллаж байна. Тэрээр энэ хугацаанд англи хэлний бүх багш нарын хичээлүүд дээр сууж, нэг бүрчлэн зөвлөгөө өгч байгаа нь их үр дүнтэй байна. Мөн тэрээр долоо хоног бүр англи хэлний багш нарт нэгдсэн семенар хийж байгаа бөгөөд энэ долоо хоногийн семенар дээр англи дуугаар дамжуулж хүүхдийн англи хэлний дүрмийг хэрхэн сайжруулж болох талаар ярилцлаа. Ирэх долоо хоногийн семенар дээр сурагчдын англи хэлний дуудлагыг хэрхэн сайжруулах талаар ярилцах юм.

Latest news

bottom of page