Хэл шинжлэлийн ухааны доктор Terese Dederichs хамтран ажиллаж байна


Герман улсын иргэн, хэл шинжлэлийн ухааны доктор, Германы ахмад мэргэжилтний холбооны зөвлөх багш Terese Dederichs олон улсын Кембрижийн хөтөлбөртэй Орхон ХаСү сургууль дээр 9 сарын 18-наас 10 сарын 10-ны хооронд урилгаар зочилж, англи хэлний багш нарт зөвлөн тусалж, хамтран ажиллаж байна. Тэрээр энэ хугацаанд англи хэлний бүх багш нарын хичээлүүд дээр сууж, нэг бүрчлэн зөвлөгөө өгч байгаа нь их үр дүнтэй байна. Мөн тэрээр долоо хоног бүр англи хэлний багш нарт нэгдсэн семенар хийж байгаа бөгөөд энэ долоо хоногийн семенар дээр англи дуугаар дамжуулж хүүхдийн англи хэлний дүрмийг хэрхэн сайжруулж болох талаар ярилцлаа. Ирэх долоо хоногийн семенар дээр сурагчдын англи хэлний дуудлагыг хэрхэн сайжруулах талаар ярилцах юм.

BACK TO THE NEWS PAGE

BACK TO THE HOMEPAGE


© Copyright 2019 by Orkhon Khasu international school