Биологийн багш нарт зориулсан сургалт боллоо


Олон улсын Кембрижийн хөтөлбөртэй Орхон ХаСү дунд сургуулийн биологмйн багш О.Мөнхжаргал Өмнөговь аймгийн ЕБС-ийн биологийн багш нарт сургалтын цөм хөтөлбөр, суралцахуйн удирдамжийг хэрэгжүүлэх арга зүй болон биологийн зарим хүндэвтэр сэдвийн хүрээнд онолын сургалтыг зохион байгууллаа.

МЭДЭЭНИЙ ХУУДАС РУУ БУЦАХ

НҮҮР ХУУДАС РУУ БУЦАХ

© Copyright 2019 by Orkhon Khasu international school