Эцэг эхчүүдэд зориулсан сургалт зохион байгууллаа


2017 оны 4 сарын 22-ны өдөр 9-10-р ангийн эцэг эхчүүдийн дунд "Өсвөр насны хүүхэдтэй эцэг эх байх онцлог ба бэрхшээл "сэдэвтэй сургалт боллоо. Сургалтанд цаг заваа гаргаж ирсэн нийт Эцэг эхчүүддээ баярлалаа. Мөн сургалтыг удирдан явуулсан DASH сургалтын төвийн захирал Д.Нямсүрэн багшдаа баярлалаа.МЭДЭЭНИЙ ХУУДАС РУУ БУЦАХ

НҮҮР ХУУДАС РУУ БУЦАХ


© Copyright 2021 by Orkhon Khasu School