Сурагчид сайн үйлсийн арга хэмжээ зохион байгуулав.


2017 оны 4 сарын 17-ны өдөр олон улсын хөтөлбөртэй Орхон ХаСү дунд сургуулийн Сурагчдын өөрөө удирдах зөвлөл болон 11а анги хамтран Улаанбаатар Төмөр замын эмнэлгийн хүүхдийн тасагт зориулан сайн үйлсийн арга хэмжээ зохион байгууллаа. Тус үйл ажиллагаанд 1-12-р ангийн бүх суралцагчид оролцон ном, тоглоомууд хандивлалаа.


Энэхүү үйл ажиллагааны гол зорилго нь хэвтэн эмчлүүлж буй хүүхдүүийн ая тухыг хангаж, гэртээ байгаа мэт орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх мөн сурагчдын идэвхийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн.МЭДЭЭНИЙ ХУУДАС РУУ БУЦАХ

НҮҮР ХУУДАС РУУ БУЦАХ

© Copyright 2019 by Orkhon Khasu international school