Бэлтгэл бүлгийн хичээл эхэллээ


2017-2018 оны хичээлийн жилд шинээр элсэн, 1-р ангид суралцах суралцагчдадаа зориулсан бэлтгэл бүлгийн хөгжүүлэх сургалт маань өнөөдөр эхэллээ.Элсэлтийн зарчмын дагуу анги дүүргэлтээ эхэнд бүртгүүлсэн 52 суралцагчаар хязгаарлан, 2 ангиа бүрдүүллээ. Шинээр элсэж буй бяцхан суралцагчид маань хичээлийнхээ эхний өдрөө тоо тоолол, бичих дасгал, англи хэлний яриа сонсгол хөгжүүлэх дасгал, дүрслэн зурж будах чадваруудыг хөгжүүлэх хичээлүүдэд хамрагдсанаас гадна завсарлагааны анхны гимнастикаа хийцгээлээ.


МЭДЭЭНИЙ ХУУДАС РУУ БУЦАХ

НҮҮР ХУУДАС РУУ БУЦАХ

© Copyright 2019 by Orkhon Khasu international school