Эцэг эхийн ганцаарчилсан уулзалт болж өнгөрлөөЭцэг эх асран хамгаалагч олон нийттэй харилцах, хамтран ажиллах, тэдэнд сурган хүмүүжүүлэх зөвлөгөө өгөх, тэдний оролцоог дэмжих, сургалтын үйл явцын талаар мэдээлэл өгөх, тухайн суралцагч бүрийн хувьд гарсан ахиц амжилт, эзэмшсэн мэдлэг, чадвар, төлөвшлийг тайлагнах, эцэг эхчүүдийн үзэл бодлыг сонсох, тэдний санаачилгыг дэмжих зорилгоор “ Эцэг эхийн нээлттэй өдөрлөг”-ийг жилд 2 удаа зохион байгуулдаг.


Энэхүү өдөрлөгөөр сурагчдын эцэг эх бүх мэргэжлийн багш нартай ганцаарчлан уулзаж хүүхдийнхээ ололт амжилт, алдаа дутагдлын талаар санал солилцож, зөвлөгөө авдаг.


Мөн гадаад багш нартай уулзахад ахлах ангийн суралцагчид орчуулга хийж хамтран ажилладаг болно.


МЭДЭЭНИЙ ХУУДАС РУУ БУЦАХ


НҮҮР ХУУДАС РУУ БУЦАХ

© Copyright 2019 by Orkhon Khasu international school