© Copyright 2019 by Orkhon Khasu international school

Сургуулийн дүрэмт хувцас

Өнгө хүний сэтгэл санаанд ихээхэн нөлөөлдөг. Хамгийн тохиромжтой өнгө болох  хар хөх өнгийг сонгож сургуулийн онцлогийг илтгэсэн лого байршуулсан бөгөөд  эрүүл ахуй, аюулгүйн шаардлага хангасан дүрэмт хувцсаар багш, суралцагчид маань жигдэрдэг.   

БАГА СУРГУУЛЬ

ДУНД, АХЛАХ СУРГУУЛЬ

ОХИД - САРАФАН, ЗАНГИА

ХӨВГҮҮД - ХҮРЭМ, ӨМД ЗАНГИА

ОХИД - САРАФАН, ЗАНГИА

ХӨВГҮҮД - ХҮРЭМ, ӨМД ЗАНГИА

50000 ТӨГРӨГ